ประกาศต่างๆ

pdf

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร

เรื่่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Size: 3.71 MB
Hits : 36
Date added: -0001-11-30
pdf

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Size: 606.58 KB
Hits : 169
Date added: 2022-09-30
pdf

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Size: 150.51 KB
Hits : 112
Date added: 2022-09-30
pdf

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขากล้วย หมู่ที่ 10

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขากล้วย หมู่ที่ 10
Size: 367.93 KB
Hits : 132
Date added: 2021-11-10
pdf

ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด พ.ศ. 2563

ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุด พ.ศ. 2563
Size: 461.22 KB
Hits : 164
Date added: 2021-01-18
pdf

คำสั่ง อบต.หาดพันไกร

คำสั่ง อบต.หาดพันไกร เรื่อง การมอบอำนาจของนายก อบต.หาดพันไกร ให้ปฎิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Size: 86.44 KB
Hits : 161
Date added: 2021-06-02