วันที่ 28 ก.ย. 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานธงชาติไทย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ

และในปีนี้ 28 ก.ย. 2565 ครบรอบ 105 ปี แห่งการพระราชทานธงชาติไทยและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  นายทวีศักดิ์  สุทธานินทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เขต 7 ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายบุญนำ  จันทร์ประนต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณี "ลอยกระทง ประจำปี 2565"ณ วัดช่องลม หมู่ที่ 7 ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นการแสดงความเคารพบูชาและขอบคุณพระแม่คงคา ที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์หรือขอขมาที่ได้ทำความเสียหายแก่พระแม่คงคาตลอดปีที่ผ่านมา โดยการใช้กระทงเป็นเครื่องสักการะบูชา ประเพณีลอยกระทงจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี

ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไร ได้จัดฏครงการประเพณีลอยกระทงขึ้น ในอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีของไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

โดยการจัดงานในปีนี้ มีกิจกรรมการแสดงจากชุมชนในตำบลหาดพันไกร ได้แก่ การแสดงศิลปะพื้นบ้าน (เรือถ่อเดาะ) การแสดงรำมโนราห์ การแสดงของเด็กๆ  รวมทั้งสถานที่สำหรับการลอยกระทง และร้านค้าต่างๆ มากมาย  

                       วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายทวีศักดิ์  สุทธานินทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เขต 7 ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายบุญนำ  จันทร์ประนต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หาดพันไกร "พันไกรเกมส์" ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร 

                       การแข่งขันกีฬาสี ในครั้งนี้มีจำนวนเด็กทั้งหมด 40 คน แบ่งออกเป็น 2 ทีม ทีมละ 20 คน  แบ่งเป็นทีมสีเขียว และทีมสีแดง โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา ดังนี้ แตะฟุตบอล วิ่งชักเย่อ ลากกาบหมาก วิ่งพลัดอุ้มลูก ลอดสิ่งกีดขวาง ตามนโยบายของท่านนายก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง มีใจรักการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย มีความมั่นใจในตนเองในการแสดงออกทางด้านกีฬาได้อย่างเหมาะสม สามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมภายใต้มาตราการควบคุมป้องกันโรคโควิด - 19 #สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจล เว้นระยะห่าง ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน