🚭 #วันงดสูบบุหรี่โลก 🚭
World No Tobacco Day

▶️ ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี

▶️ มีจุดเริ่มต้นขึ้นมาจาก “องค์การอนามัยโลก”เล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่
ระบุชัดเจนว่า “การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ที่สามารถป้องกันได้”

⚠️ ไม่ใช่แค่บุหรี่ธรรมดาที่มีโทษ แต่บุหรี่ไฟฟ้าก็มีโทษด้วยเช่นกัน "ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า"

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page