• เกียรติพงษ์ ลือชัย

  เกียรติพงษ์ ลือชัย

  ปลัด อบต. โทร.0899083598
  • สุคนธ์ นุ้ยพ่วง

   สุคนธ์ นุ้ยพ่วง

   รองปลัด อบต. โทร.0898919386
   • นันทวัลย์ คำเพ็ญ

    นันทวัลย์ คำเพ็ญ

    หัวหน้าสำนักปลัด โทร.0857985733
    • นางสาวอุไพพันธุ์ ถึงเสียบญวน

     นางสาวอุไพพันธุ์ ถึงเสียบญวน

     นักวิชาการศึกษา
    • น.ส.ปวีณา แก้วนาบอน

     น.ส.ปวีณา แก้วนาบอน

     นักทรัพยากรบุคคลฯ
    • นางภณิดา เนตรใจบุญ

     นางภณิดา เนตรใจบุญ

     นักพัฒนาชุมชน
    • น.ส.บังอร หนูม่วง

     น.ส.บังอร หนูม่วง

     นักวิเคราะห์นโยบายฯ

 • น.ส.พัตร์ธาวัณย์ สกุลยังกิว

  น.ส.พัตร์ธาวัณย์ สกุลยังกิว

  ครู
 • น.ส.พันธิวา สอนมา

  น.ส.พันธิวา สอนมา

  นิติกร
 • จ.ส.อ.เรวัต หญีตน้อย

  จ.ส.อ.เรวัต หญีตน้อย

  เจ้าพนักงานป้องกันฯ
 • นางสาวปิยวรรณ ชูรังสฤษฎิ์

  นางสาวปิยวรรณ ชูรังสฤษฎิ์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวณัฏฐนันท์ เกษรจันทร์

  นางสาวณัฏฐนันท์ เกษรจันทร์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 • น.ส.วรัญญา นาคดนตรี

  น.ส.วรัญญา นาคดนตรี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 • น.ส.สุมิตรา อุทุมพร

  น.ส.สุมิตรา อุทุมพร

  ผู้ดูแลเด็ก
 • น.ส.สมมล ตรีพิมล

  น.ส.สมมล ตรีพิมล

  ผู้ดูแลเด็ก
 • นายศักรินทร์ ไกรนาพงษ์

  นายศักรินทร์ ไกรนาพงษ์

  ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ
 

 • นายชัยอนันต์ กรรณถาวร

  นายชัยอนันต์ กรรณถาวร

  พนักงานจ้างทั่วไป
 • นายสิทธิกร พลกำจร

  นายสิทธิกร พลกำจร

  พนักงานจ้างทั่วไป
 • นายไกรฤกษ์ มณีโชติ

  นายไกรฤกษ์ มณีโชติ

  พนักงานขับรถยนต์
 • นายศิริ ณ นคร

  นายศิริ ณ นคร

  คนงานประจำรถขยะ
 • นายสมยศ กาละปักษ์

  นายสมยศ กาละปักษ์

  คนงานประจำรถขยะ
 • นายพรอนันต์ ผูกประยูร

  นายพรอนันต์ ผูกประยูร

  คนงานประจำรถขยะ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page